Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Statystyki

Aktualności: Ogłoszenie o wydanej decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Racławicach... 1079
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont instalacji oświetleniowej... 1079
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Program usuwania... 1079
Aktualności: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia i dziarżawy oraz... 1078
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania... 1076
Komunikaty: Ogłoszenie o kolejnej zmianie wniosku MZK w Nisku w sprawie ustalenia lokalizacji... 1074
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dobudowa oświetlenia... 1073
Komunikaty: Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji... 1067
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie przebudowy... 1067
Aktualności: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... 1066
Przetargi: Przetarg - Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl od... 1066
Wybory Samorządowe: Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych, które... 1065
Aktualności: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. 1061
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I: Remont i wyposażenie... 1061
Aktualności: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i... 1060
Aktualności: Obwieszczenia RDOŚ - kanalizacja w Nisku, rejon ul. Gruntowej i Rzeszowskiej... 1060
Przetargi: Przetarg - Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Nisku 1060
Przetargi: WYNIK ZP.341/20/2011 1060
Aktualności: obwieszczenie w sprawie wezwania do udziału w postepowaniu administracyjnym... 1058
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I: „Aktualizacja... 1057
Aktualności: Budowa stacji paliw płynnych i LPG przy ul. Sandomierskiej w Nisku, na działce... 1057
Aktualności: Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział... 1056
Przetargi: Przetarg - Budowa podestu fotoreporterskiego na trybunach przy boisku sportowym... 1056
Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego... 1055
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej... 1051
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowe utrzymanie... 1051
Osoby: Bogdan Tofilski 1046
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta... 1046
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji... 1046
Przetargi: Przetarg (ponowny) - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Nisku 1045
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji... 1045
Wykaz spraw: Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego lub o nieruchomościach 1045
Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie „Budowa centrum... 1044
Aktualności: Zawiadomienie o materiale dowodowym na rozbudowę sieci NN w Nisku ul. Dąbrowskiego... 1044
Aktualności: Informacja n.t. uchwalenia MPZP pn. "Zadąbrowa i Hawryły w zarzeczu" gm.... 1043
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej... 1040
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg... 1038
Zaproszenia na Sesje RM: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie zwołania sesji... 1038
Przetargi: Wymiana kotła gazowego w mieszkaniu w Domu Nauczyciela przy Zespole Szkół... 1037
Wybory Parlamentarne: Uchwała OKW w Rzeszowie - inforamacja o składzie, siedzibie i dyżurach... 1036
Aktualności: Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sparwie budowy kaplicy w Racławicach... 1036
Komunikaty: Zarządzenie Nr 3/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku z... 1036
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.54.2016 Dostawa gazu dla Gminy i Miasta... 1035
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. Okresowe przeglądy instalacji... 1032
Aktualności: Ogłoszenie o zebranym materiale dowodowym dla sieci gazowej w Racławicach... 1032
Zakładki: Uchwała Nr XIII/127/07 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie opłaty targowej 1030
Aktualności: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.zmiany konstrukcji dachu budynku... 1030
Aktualności: Ogłoszenie o wydanej decyzji celu publicznego na budowę sieci NN w Nisku... 1030
Przetargi: Przetarg - Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Nisko, miejscowości... 1027
Przetargi: Przetarg - Budowa siłowni terenowych na terenie Gminy i Miasta Nisko 1026