Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Wykaz spraw

Wykup lokalu mieszkalnego

Jednostka prowadząca:

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty:

Wniosek skierowany do Burmistrza Gminy i Miasta złożony na piśmie.

Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty:

Nie podlega.

Termin i sposób załatwienia:

Po zaopiniowaniu wniosku przez MZAM w Nisku zleca się rzeczoznawcy wycenę lokalu. Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Nisko wydaje Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nisko przeznaczonych do zbycia. Wykaz ten podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Następnie przygotowuje się protokół rokowań który stanowi podstawę do sporządzenia umowy notarialnej i sprzedaży lokalu.

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
  • Ustawa dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali
  • Uchwała Nr XL/366/98 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5 lutego 1998r. zmieniona uchwałą Nr XXII/257/00 Rady Miejskiej z dnia 24 sierpnia 2000r. określająca zasady zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.