Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Wykaz spraw

Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku)

Jednostka prowadząca:

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty:

Wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek załatwiany jest niezwłocznie.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.