Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Wykaz spraw

Zaświadczenie (informacja) wydawana na wniosek z określeniem położenia rzeczowego terenu nieruchomości.

Jednostka prowadząca:

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia (informacji).

Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty:

Opłata skarbowa (wnosi się przy złożeniu wniosku) od wydanego zaświadczenia – 17 zł.

Termin i sposób załatwienia:

7 dni.

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.