Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Wykaz spraw

Uzgodnienie położenia ogrodzenia

Jednostka prowadząca:

Referat Rozwoju Gospodarczego

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie uzgodnienia usytuowania ogrodzenia działki. Do druku zgłoszenia należy dołączyć:

  • 2 szt. kopii mapy zasadniczej z naniesioną linią planowanego ogrodzeniaDokument w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności
14 pokój nr 7 (poniedziałek – piątek godz, 7:30 – 15:30) lub przesłać pocztą na adres
urzędu.

Opłaty:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni. Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze zaświadczenie zostanie
wysłane pocztą.

Podstawa prawna:

✔ Art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
✔ Art. 35 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 14, poz. 2086 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.