Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Wykaz spraw

Zawiadomienie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych

Jednostka prowadząca:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko złożone na piśmie zawierające następujące informacje:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania (siedziba) zgłaszającego,
  • określenie terenu, na którym występują lub mogą występować organizmy szkodliwe,
  • rodzaj zagrożonych roślin uprawnych,
  • rodzaje zauważonych organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania,
  • dostrzeżone objawy wskazujące na obecność organizmów szkodliwych,
  • inne istotne spostrzeżenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14
pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie powiadamia się Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r o ochronie roślin (Dz. U. z 2004r Nr 11, poz. 94 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.