Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

Karty informacyjne
Lista kart w rejestrze informacji o środowisku.
Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy Opcje
1/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu doliny Sanu w rejonie ul. Sanowej w Zarzeczu
Podstawowy, formularz F
17.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
2/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu dawnej leśniczówki "Swoły" w Nisku.
Podstawowy, formularz F
11.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
3/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu pomiędzy ul. Wolności (DK-77) ul. Lubelską (Dk-19), ul. Rzeszowska i PCK i ul. Torową w Nisku
Podstawowy, formularz F
18.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
4/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu Malce III i ul. Sopockiej w Nisku
Podstawowy, formularz F
4.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
5/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu ul. Akacjowej, Grądy, Racławice
Podstawowy, formularz F
05.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
6/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Lubelskiej (DK-19) (przysiółek Kudelki) w Zarzeczu
Podstawowy, formularz F
10.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
7/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenów w Nisku przy ul. Sandomierskiej (Teren zakładu dawnego Nimet)
Podstawowy, formularz F
1.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
8/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Nowej, Słonecznej, Dąbrowskiego oraz rzeki Barcówki w Nisku
Podstawowy, formularz F
16.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
9/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Sandomierskiej ul.Szklarniowej i rz. Barcówki w Nisku
Podstawowy, formularz F
6.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
10/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie skrzyżowania ul. Wyszyńskiego i ul. Kościuszki w Nisku
Podstawowy, formularz F
12.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
11/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Błonie w Wolinie
Podstawowy, formularz F
9.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
12/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie boiska sportowego, ul. Rudnicka, ul.Nadjeziorze, ul. Zielona w Racławicach
Podstawowy, formularz F
13.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
13/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenów w Zarzeczu przy ul. Mickiewicza (Zadąbrowa, Hawryły)
Podstawowy, formularz F
2.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
14/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Gruntowej, ul. Rzeszowskiej Bocznej II i torów kolejowych Rozwadów-Przeworsk w Nisku
Podstawowy, formularz F
14.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
15/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Sandomierskiej ul.1000-lecia i torów kolejowych Rozwadów Przeworsk w Nisku (sąsiedztwo - Armes)
Podstawowy, formularz F
5.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
16/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenów w Nowosielcu oraz przy DK-19 w Nisku parking śródleśny)
Podstawowy, formularz F
3.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
17/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w pomiędzy ul. Lubelskiej (DK-19) i ul.Starą w Zarzeczu
Podstawowy, formularz F
8.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
18/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej (DK-19) i ul.Mickiewicza w Zarzeczu
Podstawowy, formularz F
7.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
19/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Sandomierskiej, Szklarniowej i Osiedle w Nisku
Podstawowy, formularz F
1.01.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
20/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w Nisku przy ul. Paderewskiego
Podstawowy, formularz F
F.05.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
21/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu centrum i "przestrzeni publicznej" w Nisku.
Podstawowy, formularz F
F.01.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
22/2011 Polityki, strategie, plany lub programy II zmiana studium (uchwalona uchwałą dnia 10.11.2010r Nr LII/454/2010) w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.z poź. zm. Formularz D
D.02.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
23/2011 Polityki, strategie, plany lub programy I zmiana mpzp (uchwalona uchwałą dnia 10.11.2010r Nr LII/455/2010) w sprawie I-szej zmiany mpzp obszaru przemysłowo- usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku.
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź.zm. Formularz D
D.03.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
24/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu Barce - SUW w Nisku
Formularz A - wniosek
PPB.6733.1.6.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
25/2011 Decyzje Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu Barce - SUW w Nisku
Formularz B - decyzja
PPB.6733.1.6.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
26/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Budowa (odbudowa) wraz z przebudową kanału ściekowego; ul. Kościuszki w Nisku
Formularz A - wniosek
PPB.7331-2-28/08 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
27/2011 Decyzje Budowa (odbudowa) wraz z przebudową kanału ściekowego; ul. Kościuszki w Nisku
Formularz B - decyzja
PPB.7331-2-28/08 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
28/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Budowa stacji pomiarowej gazu Q = 700m3 /h w Nisku
Formularz A - wniosek
PPB.7331-2-30/08 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
29/2011 Decyzje Budowa stacji pomiarowej gazu Q = 700m3 /h w Nisku
Formularz B - decyzja
PPB.7331-2-30/08 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
30/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Budowa sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz A - wniosek
PPB.7331-2-24/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
31/2011 Decyzje Budowa sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz B - decyzja
PPB.7331-2-24/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
32/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Budowa odcinka sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz A - wniosek
PPB.7331-2-25/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
33/2011 Decyzje Budowa odcinka sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz B - decyzja
PPB.7331-2-25/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
34/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nisko
Podstawowy, formularz C
27.05.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
35/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt I zmiany studium (rozpoczęty uchwałą z dnia 22.06.2007 nrVIII/83/07 w sprawie przystapienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. Formularz C
C-1.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
36/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu I zmiany studium (rozpoczętym uchwałą z dnia 22.06.2007 nrVIII/83/07 w sprawie przystapienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art 51.1. ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odzdaiływania na środowisko. Formularz F
F-1.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
37/2011 Polityki, strategie, plany lub programy Zmiana studium (uchwalona uchwałą z dnia 4.10.2010 nr XLIX/441/10 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. Formularz D
D-1.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
38/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt II zmiany studium (rozpoczęty uchwałą z dnia 25.09.2009 nr XXXIV/361/09 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.z poź. zm. Formularz C
C.02.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
39/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu II zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Formularz F
F.02.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
40/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt I zmiany MPZP (rozpoczęty uchwałą z dnia 30.10.2009r. nr XXXVII/378/09 w sprawie przystąpienia do I zmiany mpzp obszaru przemysłowo-usługowego w Nisku przy ul. Sandomierskiej.
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź. zm. Formularz C
C.03.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
41/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu I zmiany mpzp obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku
Zgodnie z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Formularz F
F.03.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
42/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt MPZP (rozpoczęty uchwałą z dnia 29.03.2010r. nrXLIII/406/10 w sprawie przystąpienia mpzp w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły”.
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź. zm. Formularz C.
C.01.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
43/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla mpzp "Zadąbrowa i Hawryły"
Podstawowy, formularz F
F.2.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
44/2012 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Karta informacyjna A
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nisko ul. Gruntowa i Rzeszowska-Boczna I -Formularz A2/2011PPB
PPB.6733.1.29.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
45/2012 Decyzje Formularz B2/2011 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nisko ul. Gruntowa i Rzeszowska-Boczna I -Formularz B2/2011PPB
PPB.6733.1.29.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
46/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta Informacyjna Formularz A
Zmiana sposobu użytkowania budynku hali magazynowej na halę produkcyjną w Zarzeczu
PPB.6730.160.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
47/2012 Decyzje Karta Informacyjna Formularz B 3/2011 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku hali magazynowej na halę produkcyjną w Zarzeczu
PPB.6730.160.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
48/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -A1/2012 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat mechaniki samochodowej i sklep oraz część mieszkalna na poddaszu
PPB.6730.12.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
49/2012 Decyzje Krat Informacyjna Karta B1/2012 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat mechaniki samochodowej i sklep oraz część mieszkalna na poddaszu
PPB.6730.12.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
50/2012 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP p.n. Zadąbrowa i Hawryły w Zarzeczu gm. Nisko
zgodnie z art.14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z poźn. zm.
D.01.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
Realizacja: IDcom.pl