Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rejestr informacji o środowisku

115/2018

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Prognozy oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Formularz F-Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko dla MPZP "Nowosielec produkcyjno-usługowy"
Zakres podmiotowy dokumentu:
Prognoza oddziaływania na środowisko-podstawowa zg. art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r.
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2018-05-23
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPB.6721.1.2017
Dokument wytworzył:PPB
Data wpływu dokumentu:
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia: