Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rejestr informacji o środowisku

104/2017

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Formularz A1/2017 PPB dla wniosku na budowę sieci energetycznej 110kV PPB.6733.2.1.2017
Zakres podmiotowy dokumentu:
Budowa sieci napowietrznej 110kV
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2017-02-02
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPb.6733.2.1.2017
Dokument wytworzył:Referat Planowania Przestrzennego
Data wpływu dokumentu:2017-02-02
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:n
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia: