Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rejestr informacji o środowisku

23/2011

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
I zmiana mpzp (uchwalona uchwałą dnia 10.11.2010r Nr LII/455/2010) w sprawie I-szej zmiany mpzp obszaru przemysłowo- usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku.
Zakres podmiotowy dokumentu:
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź.zm. Formularz D
Czy dokument jest ostateczny:Tak
Data zamieszczenia dokumentu:
Uwagi:
Dokumenty powiązane: F.2.2010, F.1.2009 Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Podkarpackiego nr 133 poz. 2707 z dnia 10.12.2010r.

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:D.03.2010
Dokument wytworzył:Wojciech Konior ul.Widokowa 1/6a Rzeszów
Data wpływu dokumentu:
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:Rada Miejska w Nisku
Data zatwierdzenia dokumentu:2010-11-10
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia: