Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rejestr informacji o środowisku

10/2011

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie skrzyżowania ul. Wyszyńskiego i ul. Kościuszki w Nisku
Zakres podmiotowy dokumentu:
Podstawowy, formularz F
Czy dokument jest ostateczny:Tak
Data zamieszczenia dokumentu:
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:12.2009
Dokument wytworzył:Usługowy Zakład Fizjografi i Geologii Inżynierskiej mgr Emil Nowak - Rzeszów
Data wpływu dokumentu:
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia: