Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rejestr zmian

16 sierpnia 2019 14:50 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - terminy, wzory...: Dodanie załącznika [zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2019 14:49 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - terminy, wzory...: Dodanie załącznika [wzor_zgody_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2019 14:49 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - terminy, wzory...: Dodanie załącznika [wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2019 14:48 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - terminy, wzory...: Dodanie załącznika [wzor_wniosku_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2019 14:47 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - terminy, wzory...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2019 10:10 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach...: Dodanie załącznika [1565704164_informacja_o_sposobie_glosowania_zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 10:03 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach...: Dodanie załącznika [1565704164_informacja_o_sposobie_glosowania_zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 10:03 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach...: Dodanie załącznika [1565704113_informacja_o_sposobie_glosowania_uchwala.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:37 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:36 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:36 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach...: Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_792019.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:35 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach...: Dodanie załącznika [osobiste_zgloszenia_na_czlonka_obwodowej_komisji_wyborczej.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:28 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach...: Dodanie załącznika [osobiste_zgloszenie_na_czlonka_obwodowej_komisji_wyborczej.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:28 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach...: Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_792019_pkw_z_dnia_5_sierpnia_2019_r_zmieniaja cej_uchwale_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwo dach_glosowania_utworzonych_w_kraju.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:27 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach...: Usunięcie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_792019_pkw_z_dnia_5_sierpnia_2019_r_zmieniaja cej_uchwale_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwo dach_glosowania_utworzonych_w_kraju.pdf] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:26 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach...: Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_792019_pkw_z_dnia_5_sierpnia_2019_r_zmieniaja cej_uchwale_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwo dach_glosowania_utworzonych_w_kraju.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:23 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_792019_pkw_z_dnia_5_sierpnia_2019_r_zmieniajaca_uchwale_w_ sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowani a_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:13 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_pkw_okregi_wyborcze.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:11 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach...: Dodanie załącznika [informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwo dach.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 09:00 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - terminy, wzory...: Dodanie załącznika [nformacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych_.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2019 08:59 (Katarzyna Dubiel) Wybory Parlamentarne: Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - terminy, wzory...: Dodanie załącznika [informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2019 13:48 (Łukasz Słoboda) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.37.2019: Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego...: Dodanie załącznika [zp271372019_wyjasnienia_tresci_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 13:47 (Łukasz Słoboda) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.37.2019: Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 13:40 (Łukasz Słoboda) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2019: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2019 13:40 (Łukasz Słoboda) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2019: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz...: Dodanie załącznika [siwz_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2019 13:39 (Łukasz Słoboda) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2019: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz...: Dodanie załącznika [dokumentacja.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2019 13:35 (Łukasz Słoboda) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2019: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2019 13:35 (Łukasz Słoboda) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2019: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2019 10:29 (Łukasz Słoboda) Komunikaty: Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 10:29 (Łukasz Słoboda) Komunikaty: Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie : Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 10:28 (Łukasz Słoboda) Komunikaty: Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie : Opublikowanie dokumentu.
14 sierpnia 2019 10:28 (Łukasz Słoboda) Komunikaty: Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie : Dodanie załącznika [obwieszczenie_rdos_w_rzeszowie__07082019r.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2019 10:27 (Łukasz Słoboda) Komunikaty: Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie : Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2019 10:26 (Łukasz Słoboda) Komunikaty: Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie: Opublikowanie dokumentu.
14 sierpnia 2019 10:26 (Łukasz Słoboda) Komunikaty: Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie: Dodanie załącznika [obwieszczenie_rdos_w_rzeszowie__07082019.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)