Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Osoby

Konrad Krzyżak

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023 [pdf, 1.56 MB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 [pdf, 786.64 KB]

Funkcje:

Rada Miejska
Radny Rady Miejskiej (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Członek Komisji (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych
Członek Komisji (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji (2018 - 2023)