Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Osoby

Marek Beer

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023 [pdf, 1.4 MB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 [pdf, 1.05 MB]

Funkcje:

Rada Miejska
Radny Rady Miejskiej (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący Komisji (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Rewizyjna
Członek Komisji (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
Członek Komisji (2018 - 2023)