Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Osoby

Krzysztof Tabian

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018 [pdf, 293.64 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 [pdf, 292.98 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 [pdf, 315.97 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 [pdf, 343.77 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 [pdf, 552.53 KB]
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 [pdf, 327.46 KB]
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.01 MB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 [pdf, 792.34 KB]

Funkcje:

Rada Miejska
Radny Rady Miejskiej (2014 - 2018)
Rada Miejska
Radny Rady Miejskiej (2018 - 2023)
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Przewodniczący Komisji (2014 - 2018)
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
Członek Komisji (2014 - 2018)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Przewodniczący Komisji (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych
Członek Komisji (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji (2018 - 2023)