Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Osoby

Zdzisław Łuka

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018 [pdf, 374.95 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 [pdf, 390.3 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 [pdf, 394.27 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 [pdf, 387.61 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 [pdf, 291.34 KB]
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 [pdf, 410.76 KB]

Funkcje:

Rada Miejska
Radny Rady Miejskiej (2014 - 2018)
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Członek Komisji (2014 - 2018)
Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych
Członek Komisji (2014 - 2018)
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
Członek Komisji (2014 - 2018)