Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Osoby

Paweł Tofil

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenia majątkowe za rok 2010 [pdf, 922.21 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 [pdf, 557.25 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 [pdf, 218.64 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 [pdf, 376.9 KB]
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 [pdf, 555.62 KB]
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023 [pdf, 1.17 MB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 [pdf, 738.95 KB]

Funkcje:

Rada Miejska
Radny Rady Miejskiej (2010 - 2014)
Rada Miejska
Radny Rady Miejskiej (2018 - 2023)
Komisja Budżetu i Finansów
Członek Komisji Budżetu i Finansów (2010 - 2014)
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej (2010 - 2014)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Budżetu i Finansów
Członek Komisji (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Rewizyjna
Członek Komisji (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
Członek Komisji (2018 - 2023)