Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Osoby

Adam Madej

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenia majątkowe za rok 2010 [pdf, 895.23 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 [pdf, 327.16 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 [pdf, 466.59 KB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 [pdf, 1008.63 KB]
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 [pdf, 376.48 KB]
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023 [pdf, 1.4 MB]
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 [pdf, 330.32 KB]

Funkcje:

Rada Miejska
Radny Rady Miejskiej (2010 - 2014)
Rada Miejska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (2018 - 2023)
Komisja Budżetu i Finansów
Członek Komisji Budżetu i Finansów (2010 - 2014)
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (2010 - 2014)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Członek Komisji (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych
Członek Komisji (2018 - 2023)
Stała Komisja Rady Miejskiej w Nisku - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
Członek Komisji (2018 - 2023)