Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rada Miejska

Stanowiska

Henryk Sudoł

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mariusz Juśko

Członek Komisji Rewizyjnej

Błażej Borowiec

Członek Komisji Rewizyjnej

Jan Oleksak

Członek Komisji Rewizyjnej

Ryszard Sroka

Członek Komisji Rewizyjnej

Eugeniusz Piekarz

Członek Komisji Rewizyjnej