Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rada Miejska

Stanowiska

Grzegorz Błądek

Przewodniczący Komisji

Marek Beer

Członek Komisji

Grzegorz Bis

Członek Komisji

Błażej Borowiec

Członek Komisji

Adam Madej

Członek Komisji

Agnieszka Nicałek

Członek Komisji

Katarzyna Ożóg

Członek Komisji

Marek Pachla

Członek Komisji

Ryszard Sroka

Członek Komisji

Paweł Tofil

Członek Komisji