Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rada Miejska

Stanowiska

Gabriela Karnat

Przewodnicząca Komisji

Stanisław Jaskot

Członek Komisji

Zdzisław Łuka

Członek Komisji

Stanisław Naprawa

Członek Komisji

Marek Pachla

Członek Komisji

Eugeniusz Piekarz

Członek Komisji

Anna Stępień

Członek Komisji

Elżbieta Szymik

Członek Komisji