Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rada Miejska

Stanowiska

Marek Pachla

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Bis

Członek Komisji

Adam Drąg

Członek Komisji

Józef Graniczny

Członek Komisji

Zdzisław Łuka

Członek Komisji

Stanisław Naprawa

Członek Komisji

Tomasz Oleksak

Członek Komisji

Eugeniusz Piekarz

Członek Komisji

Tadeusz Surdyka

Członek Komisji

Elżbieta Szymik

Członek Komisji

Krzysztof Tabian

Członek Komisji