Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rada Miejska

Skład Kadencja 2014 - 2018

Adam Drąg

Radny Rady Miejskiej

Anna Stępień

Radna Rady Miejskiej

Błażej Borowiec

Radny Rady Miejskiej

Bogusław Lechociński

Radny Rady Miejskiej

Elżbieta Szymik

Radna Rady Miejskiej

Eugeniusz Piekarz

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Gabriela Karnat

Radna Rady Miejskiej

Grzegorz Bis

Radny Rady Miejskiej

Józef Graniczny

Radny Rady Miejskiej

Krzysztof Tabian

Radny Rady Miejskiej

Marek Pachla

Radny Rady Miejskiej

Mariusz Juśko

Radny Rady Miejskiej

Piotr Dudzic

Radny Rady Miejskiej

Stanisław Jaskot

Radny Rady Miejskiej

Stanisław Naprawa

Radny Rady Miejskiej

Tadeusz Surdyka

Radny Rady Miejskiej

Tomasz Oleksak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kotuła

Radny Rady Miejskiej

Zdzisław Łuka

Radny Rady Miejskiej

Marcin Folta

Radny Rady Miejskiej