Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rada Miejska

Skład Kadencja 2010 - 2014

Waldemar Ślusarczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sroka

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Adam Madej

Radny Rady Miejskiej

Andrzej Sądej

Radny Rady Miejskiej

Anna Stępień

Radna Rady Miejskiej

Artur Lebioda

Radny Rady Miejskiej

Błażej Borowiec

Radny Rady Miejskiej

Eugeniusz Piekarz

Radny Rady Miejskiej

Henryk Sudoł

Radny Rady Miejskiej

Jan Oleksak

Radny Rady Miejskiej

Józef Graniczny

Radny Rady Miejskiej

Józef Krawiec

Radny Rady Miejskiej

Krzysztof Oczkowski

Radny Rady Miejskiej

Marek Pachla

Radny Rady Miejskiej

Maria Wybacz

Radna Rady Miejskiej

Mariusz Juśko

Radny Rady Miejskiej

Paweł Tofil

Radny Rady Miejskiej

Ryszard Sroka

Radny Rady Miejskiej

Teresa Dubiel

Radna Rady Miejskiej

Zbigniew Kotuła

Radny Rady Miejskiej

Bogdan Tofilski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej