Protokoły Sesji RM

Protokół posiedzenia XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 24 stycznia 2020r.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie listy obecności.
  Zobacz listę
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie projektów uchwał:
  - zmieniającej uchwałę Nr XX/154/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 r.
  - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
  Zobacz wynik głosowania

 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/155/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
  Zobacz wynik głosowania

 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/156/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
  Zobacz wynik głosowania

 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/157/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
  Zobacz wynik głosowania

 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/154/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019r.
  Zobacz wynik głosowania

 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
  Zobacz wynik głosowania

 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
  Zobacz wynik głosowania

 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  Zobacz wynik głosowania


 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko.
  Zobacz wynik głosowania
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Nisko.
  Zobacz wynik głosowania

 14. Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2020 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Żaba
Ilość wyświetleń: 94
10 lutego 2020 11:54 (Katarzyna Dubiel) - Opublikowanie dokumentu.
10 lutego 2020 11:51 (Katarzyna Dubiel) - Dodanie załącznika [24012020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2020 10:41 (Tomasz Żaba) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)