Protokoły Sesji RM

Protokół posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 30 grudnia 2019r.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie listy obecności.
  Zobacz listę

 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Nisku poprzez dodanie po punkcie 4 punktów 5 i 6 w brzmieniu:
  – Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
  – Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
  – wycofanie punktu 8 w brzmieniu: Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o. w Nisku przy ul. Szklarniowej 1 i objęcia w zamian nowych udziałów.
  Zobacz wynik głosowania

 5. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej za 2019 rok.
 6. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
  Zobacz wynik głosowania

 7. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
  Zobacz wynik głosowania

 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Nisku).
  Zobacz wynik głosowania

 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu).
  Zobacz wynik głosowania

 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej w Nisku).
  Zobacz wynik głosowania

 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2020r.
  Zobacz wynik głosowania

 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nisku na rok 2020.
  Zobacz wynik głosowania

 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2019 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 159
10 lutego 2020 11:51 (Katarzyna Dubiel) - Opublikowanie dokumentu.
10 lutego 2020 11:50 (Katarzyna Dubiel) - Dodanie załącznika [30122019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 12:22 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)