Protokoły Sesji RM (2020)

Wybierz rok

Protokół posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 25 maja 2020r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XXII, XXIII, XXIV sesji Rady Miejskiej w Nisku. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

Protokół posiedzenia XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 29 kwietnia 2020r.

Porządek obrad Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Przedyskutow

Protokół posiedzenia XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 7 kwietnia 2020r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej G

Protokół posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 25 lutego 2020r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XIX, XX, XXI sesji Rady Miejskiej w Nisku. Inf

Protokół posiedzenia XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 24 stycznia 2020r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie projektów uchwał: - zmieniającej uchwałę Nr XX/154/19 Rady