Protokoły Sesji RM (2011)

Wybierz rok

Protokół XIV sesji Rady Miejskiej w Nisku - 28 września 2011r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/11 sesji Rady Miejskiej w Nisku, odbytej w dniu 28 września 2011r w Sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. XIV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Rady –Waldemar Ślusarczyk. Przywitał przybyłych na posiedzenie: Z-cę Burmistrza – T. Sułkowską, Skarbnika- T. Dziewę, Dyrektor Sanepidu...