Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej, położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Numer ogłoszenia: 195916 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Uwaga: Wszystkie...

Przetarg - Remont drogi gminnej nr 102547R, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w km 0+000-0+622 wraz z remontem sieci kanalizacji sanitarnej o długości 934m w Nisku.

Numer ogłoszenia: 187322 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Działki nr 441/98 o pow. 0,9894 ha położonej w Nisku przy ul. Sopockiej, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00042514/8. W Miejscowym...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn: Remont ścian w kotłowni w Gimnazjum Nr 1 w Nisku

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1 a 37 -400 Nisko, woj. Podkarpackie tel. (15) 8412-974 informuje, że najkorzystniejszą ofertę na zadanie pn: Wykonanie remontu ścian w kotłowni w Gimnazjum Nr 1 w Nisku złożyła...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zadanie pn. Remont ścian w kotłowni w Gimnazjum Nr 1 w Nisku.

ZO.I.223.4.2015 Nisko, dnia 30.04.2015 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zadanie pn.: Remont ścian w kotłowniw Gimnazjum Nr 1 w Nisku. Zamówienie o wartości netto poniżej 30000 EURO W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8). I. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Obsługi...

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: 1. Działki nr 4714/142 o pow. 0,0164 ha położonej w Nisku przy ul. Chabrowej, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00039151/1. Teren...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn. Remont kotłowni gazowej w Gimnazjum Nr 1 w Nisku

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1 a 37 -400 Nisko, woj. Podkarpackie tel. (15) 8412-974 informuje, że najkorzystniejszą ofertę na zadanie pn: Remont kotłowni gazowej w Gimnazjum Nr 1 w Nisku złożyła firma: Lp. Nazwa...