Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko.

Numer ogłoszenia: 24926 - 2016; data zamieszczenia: 04.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do...

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów i przebudowy dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko - etap III.

Numer ogłoszenia: 25030 - 2016; data zamieszczenia: 04.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do...