Gmina i Miasto Nisko

Przetargi zobacz archiwum »

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przetarg - Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez przebudowę stadionu sportowego w Nisku oś. Podwolina - etap I

Przetargi

Numer ogłoszenia: 161283 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności...

czytaj więcej o Przetarg - Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez przebudowę stadionu sportowego w Nisku oś. Podwolina - etap I »

Wynik przetargu na zadanie pn. Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku.

Przetargi

PSP1.I.341.1.2014 Nisko, dnia 10.06.2014 r. OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego znak: PSP1.I.341.1.2014 na zadanie pn: Remont schodów wejściowych i wykonanie zadaszenia w Publicznej...

czytaj więcej o Wynik przetargu na zadanie pn. Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku. »

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku

Przetargi

PSP1.I.341.1.2014 Nisko, dnia 9.06.2014 r. OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego znak: PSP1.I.341.1.2014 na zadanie pn: Remont schodów wejściowych i wykonanie zadaszenia w Publicznej...

czytaj więcej o Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - na zadanie pn: Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku.

Przetargi

ZS3.I.341.1.2014 Nisko, dnia 19.05.2014 r. OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego znak: ZS3.I.341.1.2014 na zadanie pn: Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - na zadanie pn: Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku. »

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

Przetargi

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA: II PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ: 1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2897/3 i 2899/6 o pow. łącznej 0.1099 ha położonej...

czytaj więcej o Przetargi na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko »

Realizacja: IDcom.pl