Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146 ze zm.) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Roz

Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146 ze zm.) ogłasza  otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Dokument wytworzony przez: Centrum Usług Wspólnych w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 sierpnia 2017 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Farion
Ilość wyświetleń: 99
24 sierpnia 2017 15:17 Michał Farion - Opublikowanie dokumentu.
24 sierpnia 2017 15:09 Michał Farion - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 sierpnia 2017 15:09 Michał Farion - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl