Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Protokół z dyskusji publicznej dot. III zmiany studium

Komunikaty

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko Protokół sporządzono w dniu 16.08.2017r.,...

czytaj więcej o Protokół z dyskusji publicznej dot. III zmiany studium »

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci gazowej ść w Nisku Centrum i Racławicach

Komunikaty

Nisko, dnia 9 sierpnia 2017r. PPB.6733.1.8.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1257.) w nawiązaniu do...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci gazowej ść w Nisku Centrum i Racławicach »

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko

Komunikaty

W dniach od 01 sierpnia 2017 r. do 14 sierpnia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko”. Więcej informacji pod adresem: http://nisko.pl/rewitalizacja/index.php/2-uncategorised/18-konsultacje-spoleczne-projektu-lpr-dla-gminy-i-miasta-nisko...

czytaj więcej o Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - sierpień 2017r.

Komunikaty

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 100/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia,...

czytaj więcej o Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - sierpień 2017r. »

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci gazowej ść w Zarzeczu

Komunikaty

Nisko, dnia 1 sierpnia 2017r. PPB.6733.1.8.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1257) w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci gazowej ść w Zarzeczu »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko

Komunikaty

PPB.6720.1.29.2016 O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko Na podstawie art. 11 pkt...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko »

ogłoszenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Sandomierskiej w Nisku -Malcach

Komunikaty

Nisko, 17 lipca 2017r. PPB.6733.1.6.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016. 23, z późn. zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o ogłoszenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Sandomierskiej w Nisku -Malcach »

Realizacja: IDcom-web.pl