Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - październik 2017r.

Komunikaty

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 139/2017 z dnia 10 października 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko...

czytaj więcej o Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - październik 2017r. »

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na sieć wody i kan.san. w Nisku ul.Kościuszki

Komunikaty

Nisko, dnia 10 października 2017r. PPB.6733.1.10.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1257.) w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na sieć wody i kan.san. w Nisku ul.Kościuszki »

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy linii energetycznej w Nisku ul.Górka

Komunikaty

Nisko, 3 października 2017r. PPB.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy linii energetycznej w Nisku ul.Górka »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Racławicach ul.Kwiatów Polskich

Komunikaty

Nisko, 2.10.2017r. PPB.6733.1.13.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253), w nawiązaniu do...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Racławicach ul.Kwiatów Polskich »

Informacja o braku uwag do III zmiany studium wraz z prognozą ONS

Komunikaty

PPB.6720.1.31.2016 Nisko, 28.09 2017r. OŚWIADCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Oświadczam, że do wyłożonego w okresie od 31 lipca 2017r. do 29 sierpnia 2017 roku projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

czytaj więcej o Informacja o braku uwag do III zmiany studium wraz z prognozą ONS »

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nisku

Komunikaty

Nisko, 19 września 2017r. PPB.6733.1.10.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nisku »

Realizacja: IDcom-web.pl