Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej Nisko ul.Rzeszowska Boczna I

Komunikaty

Nisko, 17.10.2018r. PPB.6733.1.43.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn.zm), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej Nisko ul.Rzeszowska Boczna I »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Nowosielcu

Komunikaty

Nisko,16.10.2018r. PPB.6733.1.42.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn.zm), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Nowosielcu »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej Zarzecze Spokojna

Komunikaty

Nisko,16.10.2018r. PPB.6733.1.41.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn.zm), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej Zarzecze Spokojna »

Informacja o uchwaleniu mpzp pn. Nowosielec produkcyjno-usługowy

Komunikaty

PPB.6721.1.35.2017 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „ Nowosielec produkcyjno- usługowy” gm. Nisko Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu...

czytaj więcej o Informacja o uchwaleniu mpzp pn. Nowosielec produkcyjno-usługowy »

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Nowosielcu gm. Nisko

Komunikaty

Nisko, 12 października 2018r. PPB.6733.1.35.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257, z późn....

czytaj więcej o obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Nowosielcu gm. Nisko »

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Wolinie rejon ul.Błonie gm. Nisko

Komunikaty

Nisko, 12 października 2018r. PPB.6733.1.34.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257, z późn....

czytaj więcej o obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Wolinie rejon ul.Błonie gm. Nisko »

Realizacja: IDcom.pl