Gmina i Miasto Nisko

Rejestr zmian

21 sierpnia 2018 08:21 (Andrzej Ortylewski) Wybory Samorządowe: Wybory Samorządowe 2018 - podział województwa podkarpackiego na okręgi...: Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 sierpnia 2018 13:28 (Michał Farion) Przetargi: Informacja z otwarcia ofert ZP.271.36.2018 Budowa hali sportowej przy PSP...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_36.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 sierpnia 2018 13:27 (Michał Farion) Przetargi: Informacja z otwarcia ofert ZP.271.36.2018 Budowa hali sportowej przy PSP...: Usunięcie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_36.pdf] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 sierpnia 2018 13:27 (Michał Farion) Przetargi: Informacja z otwarcia ofert ZP.271.36.2018 Budowa hali sportowej przy PSP...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 sierpnia 2018 13:26 (Michał Farion) Przetargi: Informacja z otwarcia ofert ZP.271.36.2018 Budowa hali sportowej przy PSP...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_36.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 sierpnia 2018 13:25 (Michał Farion) Przetargi: Informacja z otwarcia ofert ZP.271.36.2018 Budowa hali sportowej przy PSP...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2018 08:12 (Andrzej Ortylewski) Wybory Samorządowe: Wybory Samorządowe 2018 - Gospodarka finansowa komitetów wyborczych: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2018 08:08 (Andrzej Ortylewski) Wybory Samorządowe: Wybory Samorządowe 2018r.: Opublikowanie dokumentu.
16 sierpnia 2018 08:07 (Andrzej Ortylewski) Wybory Samorządowe: Wybory Samorządowe 2018r.: Dodanie załącznika [komunikat_dotycz±cy_sprawozdan_finansowych_komitetow_wyborczych_bior ±cych_w_wyborach_samorz±dowych_w_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2018 08:07 (Andrzej Ortylewski) Wybory Samorządowe: Wybory Samorządowe 2018r.: Dodanie załącznika [komunikat_rejestracja_komitetow_wyborczych.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2018 08:06 (Andrzej Ortylewski) Wybory Samorządowe: Wybory Samorządowe 2018r.: Dodanie załącznika [komunikat_liczba_mieszkancow_w_gminach_na_obszarze_wla¶ciwo¶ci_tery torialnej_komisarza_wyborczego_w_tarnobrzegu.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2018 08:06 (Andrzej Ortylewski) Wybory Samorządowe: Wybory Samorządowe 2018r.: Dodanie załącznika [ogloszenie_komisarza_wyborczego_w_tarnobrzegu_z_dnia_14_sierpnia_2018 _r_w_sprawie_zgloszen_kandydatow_do_gminnych_miejskich_i_powiatowych_k omisji_wyborczych.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 sierpnia 2018 08:05 (Andrzej Ortylewski) Wybory Samorządowe: Wybory Samorządowe 2018r.: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 14:03 (Michał Farion) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2018: Remont drogi gminnej ul. Plac...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 14:03 (Michał Farion) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2018: Remont drogi gminnej ul. Plac...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 13:58 (Michał Farion) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2018: Remont drogi gminnej ul. Plac...: Dodanie załącznika [zp38_siwz_z_zalacznikami.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 13:58 (Michał Farion) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2018: Remont drogi gminnej ul. Plac...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 13:58 (Michał Farion) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2018: Remont drogi gminnej ul. Plac...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 13:29 (Maria Kopeć) Protokoły Sesji RM: Protokół posiedzenia Nadzwyczajnej LI sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej...: Dodanie załącznika [p_r_o_t_o_k_o_l___nr_li.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 13:28 (Maria Kopeć) Protokoły Sesji RM: Protokół posiedzenia Nadzwyczajnej LI sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 13:21 (Maria Kopeć) Akty prawne: Uchwała Nr LI/403/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_li_403_18.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 13:07 (Maria Kopeć) Akty prawne: Uchwała Nr LI/404/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu...: Dodanie załącznika [li_404_18.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 13:07 (Maria Kopeć) Akty prawne: Uchwała Nr LI/404/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 12:59 (Maria Kopeć) Akty prawne: Uchwała Nr LI/403/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały...: Dodanie załącznika [li_403_18.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 12:59 (Maria Kopeć) Akty prawne: Uchwała Nr LI/403/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 12:49 (Maria Kopeć) Akty prawne: Uchwała Nr LI/402/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki...: Dodanie załącznika [li_402_18.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 12:49 (Maria Kopeć) Akty prawne: Uchwała Nr LI/402/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 12:23 (Maria Kopeć) Akty prawne: Uchwała Nr LI/401/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej...: Dodanie załącznika [li_401_18.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 12:23 (Maria Kopeć) Akty prawne: Uchwała Nr LI/401/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 12:19 (Maria Kopeć) Akty prawne: Uchwała Nr LI/400/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały...: Dodanie załącznika [li_400_18.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 12:18 (Maria Kopeć) Akty prawne: Uchwała Nr LI/400/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2018 09:15 (Monika Biało-Gajda) Komunikaty: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 09:14 (Monika Biało-Gajda) Komunikaty: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2018 15:25 (Michał Farion) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.36.2018: Budowa hali sportowej przy PSP...: Dodanie załącznika [zmiana_siwz_36_z_13082018.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2018 15:18 (Michał Farion) Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.36.2018: Budowa hali sportowej przy PSP...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 83649
Realizacja: IDcom.pl